Loading...
MEDIACIJA TEISMO SPRENDIMŲ VYKDYMO PROCESE 2018-02-01T13:59:05+00:00

Mediacija teismo sprendimų vykdymo procese

Ginčų sprendimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims susitarti po jau priimto teismo sprendimo (ar sprendimui jau esant pateiktam vykdyti pas antstolį), t.y. padėti abiems šalims realiai, joms prieinamu būdu, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą.
Žinoma, jog ginčą sprendžiant mediacijos būdu yra patiriama mažiau priešiškumo, o išsprendus ginčą taikiai atsiranda didesnė tikimybė, kad jis bus vykdomas geruoju.
Tačiau visiškai priešingai nutinka tuomet, kuomet šalių ginče priimtas teismo sprendimas yra priimtas tik vienos iš šalių naudai.

SUSIDURIAMA SU ŠIAIS SUNKUMAIS:

Anstolio vykdomas teismo sprendimas

1. Realus sprendimo įvykdymas apsunkėja arba tampa neįmanomas (Skolos priteisimas). Sprendimas gali būti priimtas laikantis teisės normų, tačiau realaus kompensacinio mechanizmo neužtikrinti – asmuo gali neturėti tiek turto ar turtinių teisių, galinčių patenkinti laimėjusios šalies reikalavimus. Priimtas vienašališkas teismo sprendimas tampa neįgyvendinamas ar įgyvendintinas tolimoje ateityje.

2. Bylos dėl vaikų išlaikymo bei matymosi tvarkos nustatymo vienam iš tėvų (Skyrybų atveju). Matymosi su vaiku tvarkos realus užtikrinimas bei priteistų alimentų mokėjimas tampa sudėtingas, o kartais neįmanomas, todėl, jog teismo sprendimo priėmimo metu buvo tenkinamas tik vienos iš šalių (tėvų) reikalavimas. Konfliktas nesibaigė priimtu teismo sprendimu, nes nebuvo pasiektas realus šalių kompromisas. Konfliktas tęsiasi sprendimo vykdymo procese.

Mediacija teismo sprendimo vykdymo procese

Mediacija teismo sprendimo vykdymo procese gali padėti šalims susitarti jau ir po priimto teismo sprendimo t.y. surasti alternatyvius kompensacinius mechanizmus (kitus būdus, kaip atlyginti priteistą skolą ar žalą), galinčius realiai patenkinti šalių interesus.

Mediacija. Dažnai šalims nesuradus kompromiso teisme, o teismui tenkinus tik vienos iš šalių reikialavimą, kita šalis tokio sprendimo nevykdo. Vaiko interesai tampa neapsaugoti bei pažeisti – išlaikymui priteista pinigų suma nepasiekia vaiko, neužtikrinamas bendravimas su abiem tėvais.
Mediacija sprendimų vykdymo procese suteikia dar vieną galimybę šalims pasikalbėti bei susitarti, kaip sprendimas bus vykdomas, kuomet byla jau yra perduota vykdyti antstoliams. Tai padeda surasti išeitį iš aklavietės, kuomet antstolio atliekami veiksmai nepadeda realiai užtikrinti sprendimo vykdymo bei neapsaugo vaiko teisėtų interesų.
Mediacija taip pat sumažina patiriamų neigiamų emocijų lauką bei padeda išvengti galimų papildomų išlaidų – antstolių skiriamų baudų už teismo sprendimo nevykdymą.