teisines paslaugos Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam LR mediacijos įstatymui, reglamentuojančiam privalomąją mediaciją šeimos ginčuose (tame tarpe ir skyrybų procese), dažnas asmuo susiduria su klausimais: o kas ta mediacija yra? ką man dabar daryti? karp pradėti skyrybų procesą? kur man kreiptis?

 

Kaip pradėti skyrybų procesą (kur man kreiptis)?

Šalis ar šalys, norinčios pradėti skyrybų procesą, gali kreiptis į:

 • Valstybės garantuojamą teisinės pagalbos tarnybą (toliau – VGTPT) ar jos teritorinį skyrių;
 • Paduoti prašymą savo pasirinktam mediatoriui, įrašytam į LR mediatorių sąrašą;
 1. Mediatorių pasirenka ne šalys, o paranka VGTPT;
 1. Iki 4 val mediacijos paslaugų kompensuoja valstybė, likusią dalį moka šalys pagal sutartą valandinį atlygį su mediatoriumi;
 1. Procesas ilgiau užtrunkantis laike norint pradėti mediaciją.
 1. Mediatorių pasirenka šalys savo iniciatyva;
 1. Už mediacijos paslaugas moka šalys ar šalis pagal su mediatoriumi iš anksto sutartą valandinį įkainį;
 1. Procesas greitesnis norint pradėti mediaciją.

 

Kas ta mediacija yra ir kam ji skirta? 

Mediacija yra ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo  šalims išspręsti ginčą taikai abipusiu sutarimu.            

Kita vertus tai:

 • lankstus procesas – susitikimai planuojami patogiu metu;
 • konfidencialus procesas – pokalbis vyksta tik tarp šalių ir mediatoriaus. Visa informacija lieka slapta priešingai nei teisme, kuriame procesas yra viešas;
 • mediatorius – nešališkas asmuo, kuris aktyviai padeda besiginčijantiems pasiekti priimtiną ginčo sprendimą, priešingai nei teismas, kuris nusprendžia savo iniciatyva;
 • ginčo šalys išlaiko savo rankose sprendimą (pasilieka teisę nuspręsti kokiomis sąlygomis susitars ir kaip sutartą sprendimą vykdys);
 • ginčo sprendimo procedūra – priimtas sprendimas tapatus teismo priimtam sprendimui ir privalomas vykdyti šalims;
 • east nesėkmingai mediacijai, šalys išlaiko savo konstitucinę teisę kreiptis į teismą.                                                                                                          

Ko aš gailu tikėtis mediacijoje?    

 

TEISINĖ INFORMACIJA Šalis iš mediacijos gali tikėtis neformalios aplinkos, bendravimo be įtampos ir formalumų, draugiško bei
patikimo mediatoriaus, kuris žinos ką daryti ir karp elgtis, kad šalys artėtų prie susitarimo, pagarbaus požiūrio į šalis bei į jų nuomonę, privatumo išsaugojimo, galimybės paaiškinti savo poziciją, užduoti klausimą kitai pusei. Sėkmės atveju šalių rastas bendras sprendimas įforminamas bei teismo patvirtinamas. Tokiu būdu sprendimas šalims įgija juridinę galią ir tampa privalomai vykdytinas.

 

Koki klausimai išsprendžiami skyrybų mediacijoje?

 1. Turto bei įsiskolinimų padalijimo klausimai;
 2. Vaiko išlaikymas bei gyvenamosios vietos nustatymas;
 3. Matymosi su vaiku tvarkos nustatymas;
 4. Kt. papildomi bei šalims rūpimi klausimai.

 

Pateikiami dokumentai

 1. Pateikiamas individualus arba bendras su kita šalimi prašymas vykdyti privalomąją mediaciją (priklausomai nuo pasirinkimo pateikiama VGTPT ar savo pasirinktam mediatoriui), tapatybę liudijančių dokumentų kopija (-jos); 
 2. Esant pateiktam individualiam prašymui kitos šalies sutikimo pateikimas nėra būtinas. Kitai šaliai siunčiamas kvietimas dalyvauti mediacijoje.
By | 2020-10-23T12:56:27+00:00 October 6th, 2020|Latest Articles|