Loading...
IKITEISMINĖ MEDIACIJA 2018-02-01T11:21:02+00:00

Ikiteisminė mediacija

Ginčų, kurie dar nėra nagrinėjami teisme, sprendimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims išspręsti kilusį ginčą taikiai, tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams, nesikreipiant į teismą. Šalys pasirašo taikos sutartį, kurią teismas, remiantis LR civilinio proceso kodekso nuostatomis, patvirtina. Mediacijos paslaugos pradedamos teikti pasirašius Mediacijos paslaugų teikimo sutartį.

Ikiteisminė mediacija

Privalumai:

Ikiteisminė mediacija

1. Proceso greitumas ir ekonomiškumas. Mediacijos procesas trunka ne ilgiau kaip iki 6 sesijų, priklausomai nuo ginčo sudėtingumo bei šalių suinteresuotumo taikiu ginčo sprendimu. Kuo trumpesnis procesas, tuo mažiau išlaidų patiriama jam spręndžiant.

2. Teisė priimti sprendimą pačiam. Mediacijos proceso metu šalys pačios priima sprendimą, tenkinantį jų interesus. Mediatorius tik padeda šalims prieiti prie jų norimo bendro sprendimo, (naudodamasis jam suteiktomis teisėmis) padeda išsiaiškinti tikrąsias ginčo kilimo priežastis bei jas eliminuoja.

3. Taikos sutarties juridinė galia. Šalių pasirašyta taikos sutartis teikiama tvirtinti teismui. Teismo sprendimu patvirtinta šalių taikos sutartis turi tokią pačią juridiną galią, kaip ir teismo priimtas sprendimas byloje.

4. Konfidencialumas. Mediacijos metu visa atskleista bei sužinota informacija yra konfidenciali ir negali būti panaudota teisme. Mediatorius taip pat negali būti apklausiamas kaip liuditojas.

5. Mažesnis kiekis neigiamų emocijų ir įtampos. Mediacijos proceso metu esminys dėmesys yra skiriamas tikrosioms ginčo kilimo priežastims išssiaiškinti, kas padeda neutralizuoti ginčo židinį bei rasti konstruktyvų jo sprendimą.

6. Savanoriškumas. Mediacijos procesas pradedamas abiejų šalių sutikimu ir yra vykdomas laisva valia – šalis bet kada gali pasitraukti iš mediacijos savo noru.

Teismas

Proceso greitumas ir ekonomiškumas. Teisminis procesas dažniausiai trunka ne vienerius metus ir ilgiau. Tai priklauso nuo teismo užimtumo, šalių suinteresuotumo ginčo baigtimi, įvairių teisminių skundų nagrinėjimo, ginčo keliavimo per teismines institucijas ir t.t.. Kuo ilgesnis procesas – tuo daugiau procesinių veiksmų atliekama, o tai tiesiogiai sąlygoja išaugusius kaštus (kreipiantis į teismą mokamas žyminis mokestis (jei tai turtinis ginčas), išlaidos už advokato paslaugas ir t.t.).

Teisė priimti sprendimą pačiam. Tokią teisę šalys praranda kreipdamosis į teismą. Tokiu atveju teismas vienašališkai sprendžia už šalis, ko pasekoje kažkurios šalies interesai nebus tenkinami, sprendimo realus įvykdymas apsunkėja, kartais tampa neįmanomu.

Teismo sprendimo juridinė galia. Teismui bylą išnagrinėjus iš esmės priimamas sprendimas, kuris turi tokią pačią juridinę galią kaip ir mediacijos metu pasirašyta bei teismo patvirtinta šalių taikos sutartis.

Konfidencialumas. Teismo posėdžiai dažniausiai yra vieši, todėl visa atskleista bei panaudota informacija yra prieinama visuomenei.

Mažesnis kiekis neigiamų emocijų ir įtampos. Teisminio proceso metu teismas gilinasi tik į ieškinio rėmus tilpusias ginčo aplinkybes, kurios dažnai neatskleidžia tikrųjų ginčo kilimo priežasčių. Teisminio proceso metu neigiamos emocijos yra nuolat kurstomos šalių kova, ko pasekoje įtampa nenuslūgsta ne tik viso proceso metu, bet ir esant priimtam teismo sprendimui.

Savanoriškumas. Esate apriboti įstatymuose įtvirtintų  reikalavimų.